Den 13 juni upphävs regeringens restriktioner för inrikes resande och det blir därmed möjligt att återigen resa inom landet. För att möta efterfrågan på ett säkert sätt har den svenska färjesjöfarten enats om en rad gemensamma säkerhetsrutiner som möjliggör ett säkert resande i såväl Sverige som dess närområde.

Den branschgemensamma standarden för ett säkert resande under pandemin är utarbetad av Föreningen Svensk Sjöfart och Skärgårdsredarna med utgångspunkt i färjerederiernas befintliga säkerhetsrutiner. Säkerhetsrutinerna har presenterats och diskuterats tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Transportstyrelsen samt fackförbunden Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen.

– Säkerhet är och har alltid varit kärnverksamhet för sjöfarten och av högsta prioritet. Ombord på de stora passagerarfärjorna finns det utrymme som krävs för social distansering och därmed en säker resa. Genom den gemensamma standarden som nu tagits fram vill vi att alla passagerare ska känna sig trygga i att man kan semestra med våra fartyg på ett säkert sätt till och från samt inom Sverige. Vi har hela tiden en löpande dialog med myndigheter för att försäkra oss om att rätt åtgärder vidtas, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

En rad konkreta åtgärder och rutiner vidtas både iland och ombord på de stora färjerederierna som trafikerar Sveriges grannländer, men även nationellt såsom Gotland.

– De stora färjorna har enats om branschgemensamma rutiner som införs både innan och under resan, för såväl passagerare som personal. Varje rederi har anpassat rutinerna utifrån sina egna säkerhetssystem, fartyg, terminaler samt aktuella resrutter. Exempelvis har antalet passagerare reducerats under en övergångsperiod och vi använder inte någon återcirkulerande luft, säger Carl Carlsson, ansvarig för säkerhet på Svensk Sjöfart.

För de mindre fartygen, vilka branschorganisationen Skärgårdsredarna representerar, har också flera åtgärder vidtagits.

– Vi är måna om passagerarnas och de ombordanställdas säkerhet samt önskar möjliggöra människor att resa på ett säkert sätt när nu reserestriktionerna hävs. Därför har vi valt att vidta flera åtgärder, säger Anders Werner, VD Skärgårdsredarna.

Exempel på säkerhetsåtgärder som antagits för den stora färjesjöfarten och för mindre fartyg genom den nya branschstandarden är:

– Antalet passagerare reduceras
– Ingen luft återanvänds
– Där inte avstånd kan hållas har plexiglas installerats ombord
– Passagerare får instruktioner om hygien och social distansering
– Inne i terminalen återfinns information för säkert resande
– Inne i terminalen har markeringar för social distansering satts upp
– Ökad andel handdesinfektionsmedel inne i terminalen
– Passagerare får bära personlig skyddsutrustning om de önskar, eller måste använda, på grund av andra nationers regler
– Ökat skydd för personalen; till exempel används alltid handskar vid hantering av dokument och kontanter

För mer information:

Anders Werner, VD, Skärgårdsredarna, anders@skargardsredarna.se, 0793 – 04 00 55
Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart, rikard.engstrom@sweship.se, 0765 – 51 91 89
Carl Carlsson, ansvarig för säkerhet, Svensk Sjöfart: carl.carlsson@sweship.se, 0709 – 93 25 30