Skärgårdsredarnas styrelse och anställda från vänster: Henrik Börjesson, Linus Olsson, Gustaf Myrsten och Bertil Pevantus. Främre raden från vänster: Ulrika Kommes, Camilla Rydenskog, Fredrik Robbertte, Anders Werner, Lotta Rammus och Nina Yngve. Saknas på bilden gör Fredrik Almlöv och Niklas Drakenberg. (Foto: Anna Janson)

Styrelse och kansli

Vi har kontor och tillgång till möteslokaler på Af Pontins väg 6, Hus 4 på Djurgården i Stockholm (Sjöfartsverkets lokal) samt på Kungsgatan 45 i Göteborg. Där träffas vi efter överenskommelse.

Skärgårdsredarnas styrelse 2022/2023

Distriktsammankallande

Anders Åman Syd-Väst Skärgårdslinjen i Gbg/Boh. AB Kungälv 031-13 77 77
Niklas Drakenberg Nord-Ost M/S Teaterskeppet AB Stockholm 08-14 48 00

Valberedning

Henrik Börjesson Sammankallande Börjessons Sjötaxi & Charterbåtar HB Styrsö 070-5433782
Anders Åman Skärgårdslinjen i Gbg/Boh. AB Kungälv 0705-881075
Danne Vesterlund Stridsholmens AB Norrtälje 0705622755