Du som har ett bolag och annan organisation, verksam som ägare eller operatör, med följande fartygstyper kan bli medlem i Skärgårdsredarna:

 • Passagerarfartyg för 13 – 500 passagerare
 • Fartyg för högst 12 passagerare som i huvudsak nyttjas för passagerartransport i yrkesmässig
  sjöfart
 • Övriga fartyg om minst 8 m och med en bruttodräktighet under 800 ton som nyttjas i
  yrkesmässig sjöfart

Följande krav ska uppfyllas:

 • godkända fartyg för yrkesmässig sjöfart av Transportstyrelsen
 • om så krävs ska fartygen vara certifierade av vederbörlig myndighet
 • godkänd säkerhetsorganisation (ISM)
 • välutbildad och behörig personal
 • seriös affärsinriktning
 • vara P&I-försäkrade

I medlemskapet ingår:

 • Prenumeration på Skärgårdsredarnas tidning SkärgårdsRedaren
 • Presentation av rederi och fartyg i Skärgårdsredarnas skeppslista
 • Nyheter och medlemsinformation per mail kontinuerligt
 • Presentation av rederi och fartyg på vår hemsida, länkat till egen hemsida
 • Möjlighet att handla på föreningens inköpsavtal
 • Möjlighet att teckna förmånliga och anpassade medlemsförsäkringar
 • Tillgång till medlemsservice på medlemssidorna, bl.a. standardavtal och mallar, FAQ, platsbanken, regelverk m.m.
 • Möjlighet att påverka regelverk och bestämmelser

Medlemsavgiften är 7644 SEK av vilken 100 SEK utgör icke avdragsgill medlemsavgift. Faktureras efter godkänd ansökan. Fartygsavgift för fartyg t.o.m. 12 pax 1145 SEK, 13-30 pax 1452 SEK, 31-100 pax 1751 SEK samt fler än 100 pax 2052 SEK per fartyg. Moms tillkommer.

Bli medlem