Skärgårdsredarnas illustrerade skeppslista presenterar i alfabetisk ordning föreningens alla medlemsfartyg.

Här finns färgbilder på fartygen och uppgifter från rederierna om tekniska data, kortfattad historik, trafikuppgifter m.m. Listan är i A5-format och ges ut varje år under maj/juni.

Innehåll

Svenska passagerarfartyg 12-500 passagerare. Signalbokstäver. Adresser och telenr till alla rederier. Ca 300 fartygsbilder i färg.

Köp

Pris: 320:- Ex. moms. Porto tillkommer. Beställ Skeppslistan genom att maila till info@skargardsredarna.se. Kom ihåg att uppge adress dit skeppslistan ska postas.

Annonspriser

Helsida: 7500:-
Halvsida: 3 900:-
sid 3, 7 och 9 helsida: 8 500:-
Omslagets insidor helsida: 10 500:-
Baksidan helsida: 12 500:-
Mervärdesskatt 25 % tillkommer på alla priser.

Annonsstopp 29 augusti. Upplaga 500 ex.

Redaktion och annonsering

Rebecca Dalén

Skärgårdsredarna