Sjöfartsverket informerar om projekt EMSWe

Nu kan ni ta del av Sjöfartsverkets information gällande projektet EMSWe. Läs HÄR Bland annat tar de upp datauppsättningen av rapporteringsskyldigheter för EMSWe och kommande revidering gällande nationella dataelement som ska göras under 2024. Status i projektet,information gällande förseningar men även tidplan för när tester av systemet med mera.

Visa nyhet

Nyhet! Nu finns instruktionsvideo till Säkerhetsutbildning

Säkerhetsutbildningen som finns på Skärgårdsredarnas hemsida för skärgårdstrafiken att nyttja är kostnadsfri. Du finner bakgrund och information om utbildningen när du klickar vidare HÄR. Nyheten är att Seably har tagit fram en instruktionsvideo hur du går tillväga för att göra utbildningen. Eftersom Seably enbart har engelskspråkig support, är instruktionsvideo framtagen för att underlätta och öka…

Visa nyhet

Kom och medverka i storövning den 22 maj

Nu har ni chansen att vara med på en ordnad storövning onsdagen den 22 maj i Stockholms innerskärgård där säkerhet är i fokus! Övningen gäller yrkesverksam personal inom sjöfarten som kan vara med under dagen och spela passagerare på en skärgårdsbåt.. Syftet med övningen är att säkerställa att skärgårdstrafiken och myndigheter är väl förberedda och…

Visa nyhet

Beslut om förlängning av avlysning av vattenområde vid farled 540, vid Finnboda i Nacka kommun

Nedan är ett tillägg gällande beslut om förlängning av avlysning av vattenområde vid farled 540, vid Finnboda i Nacka kommun Sjöfartsverket beslutar med stöd av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn att vattenområde vid den allmänna farleden 540, vid Finnboda i Nacka kommun, avlyses för sjötrafik enligt nedanstående.…

Visa nyhet

Vem blir årets Skärgårdsrederi 2024?

Nu är det dags att nominera det rederi ni tycker ska koras årets Skärgårdsrederi.Vi på kansliet vill gärna få era nomineringar. Skicka till info@skargardsredarna.se och skriv MOTIVRERING 2024 i ämnesraden. Här nedan ser ni vinnaren 2023, Madam Rederi AB med fina Madam på tur. Kansliet ser fram emot era nomineringar och fina motiveringar!

Visa nyhet

Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Transportstyrelsen

Riksdagen har för budgetåret 2024 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2023/24:1 utg.omr. 22, bet. 2023/24:TU1, rskr. 2023/24:93). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2024 för Transportstyrelsen.Läs regleringsbrevet i sin helhet HÄR Några viktiga punkter för Skärgårdsredarna är: 3. Elektrifierad sjöfart Transportstyrelsen ska vidta åtgärder för att underlätta för certifiering…

Visa nyhet

Ändring föreskrifter, Sjöpersonal

Föreskrifter, Sjöpersonal 2023-12-22 Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:116) om behörigheter för sjöpersonal Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsprojekt med anledning av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:116) om behörigheter för sjöpersonal. Läs mer på transportstyrelsen.se

Visa nyhet

Sjöfartsverket och Transportstyrelsen gällande ändrade regler avseende rapportering av passageraruppgifter

Hej, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen gällande ändrade regler avseende rapportering av passageraruppgifter; se dokument här På grund av vissa förseningar och omständigheter, skickades informationen ut sent i förhållande till datum för ikraftträdande, vilket myndigheterna verkligen beklagar. Därmed införs nu en övergångsperiod där möjligheten finns att rapportera uppgifterna kopplat till registrering av ombordvarande på passagerarfartyg via epost…

Visa nyhet

Remissvar – En flexiblare väg till behörigheten Fartygsbefäl klass VII

Föreningen Skärgårdsredarna är en branschorganisation för svensk inrikes sjöfartsnäring och representerar ett 100-tal rederier med verksamhet runt hela Sveriges kust samt i de större insjöarna. Den fartygsflotta på drygt 300 fartyg som finns hos Skärgårdsredarnas medlemmar transporterar årligen mer än 35 miljoner passagerare och mer än 14 miljoner fordon inom hela Sverige. Skärgårdsredarna har tagit…

Visa nyhet

Nya regler: uppgifter om ombordvarande personer ska numera rapporteras i MSW

13 december 2023Sida 1 (5) Var finns reglerna och varför har man infört nya rapporteringsregler?I direktiv 98/41/EG1 finns regler om registrering av personer ombord på passagerarfartyg. Dessa regler är införlivade i svensk rätt genom Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:102) om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg. Med personer ombord eller ombordvarande menas samtliga personer…

Visa nyhet

Ny information om planerad remiss gällande hissar på svenska fartyg

Nytryck av SJÖFS 2003:17 om personhissar, varupersonhissar och småvaruhissar på svenska fartyg Transportstyrelsen har publicerat ny information om planerad remiss och ikraftträdande för nytryck av SJÖFS 2003:17 om personhissar, varupersonhissar och småvaruhissar på svenska fartyg. Läs mer på transportstyrelsen.se

Visa nyhet