De skolor som utbildar fartygsbefäl finns presenterade här nedan:

Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg

Fartygsbefäl klass VII och VIII
Fartygsbefäl klass VII-utbildningen vänder sig i första hand till dem som vill arbeta inom skärgårdstrafiken, kustsjöfarten eller med fiske eller med sjöräddning/bevakning.
Fartygsbefäl klass VIII-utbildningen vänder sig till dem som vill arbeta som befälhavare på mindre fartyg fiskefartyg upp till 24 meter och handelsfartyg upp till 70 UR.
Maskinbefäl klass VII-utbildningen är avsedd för dem som vill jobba med framdrivningsmaskineri som har lägre effekt än 3000kW (6000 kW i inre fart).

Sjöfartshögskolan i Kalmar

Fartygsbefäl klass VII
I Kalmar finns det två olika alternativ på kursen Fartygsbefäl klass VII. Ett som startar i augusti och går på halvfart och delvis distans. Det andra alternativet startar i januari och går på helfart i Kalmar. Båda utbildningarna avslutas i juni. Studierna i klass VII, både hel- och halvfart, omfattar såväl teori som praktiska träningsmoment där olika typer av simulatoranläggningar och skolans utbildningsfartyg utnyttjas. Det ingår även obligatoriska övningar i bland annat rökdykning, överlevnad och hälso- och sjukvård.

Marina Läroverket Sjöutbildning

YH-skärgårdskapten 400p
Tvåårig yrkeshögskoleutbildning för dig som vill satsa på en karriär inom skärgårdstrafiken. Utbildningen ger dig Fartygsbefälsexamen klass VII samt 12 månaders sjötid. Syftet med utbildningen är att förse den speciella arbetsmarknad som skärgårdstrafiken utgör med kompetent arbetskraft i allmänhet och kompetenta befäl i synnerhet. Tanken är att matcha utbildningen med arbetsmarknadens behov i så god utsträckning som möjligt.

Intensivkurser för yrkesverksamma

Marina läroverket Sjöutbildning erbjuder också ett antal fristående kurser som vänder sig till personal i skärgårdstrafiken. Skolan har bland annat Basic safety training, ROC, CCM samt medical care i sitt kursutbud.

Sjösportskolan

Erbjuder, på flera orter i Sverige, Fartygs- och Maskinbefäl klass VIII, Handhavande av snabba fartyg och Basic Safety Inre fart.