Nyheter

Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Transportstyrelsen

Riksdagen har för budgetåret 2024 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2023/24:1 utg.omr. 22, bet. 2023/24:TU1, rskr. 2023/24:93). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2024 för Transportstyrelsen.Läs regleringsbrevet i sin helhet HÄR Några viktiga punkter för Skärgårdsredarna är: 3. Elektrifierad sjöfart Transportstyrelsen ska vidta åtgärder för att underlätta för certifiering…

Visa nyhet

Ändring föreskrifter, Sjöpersonal

Föreskrifter, Sjöpersonal 2023-12-22 Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:116) om behörigheter för sjöpersonal Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsprojekt med anledning av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:116) om behörigheter för sjöpersonal. Läs mer på transportstyrelsen.se

Visa nyhet

Sjöfartsverket och Transportstyrelsen gällande ändrade regler avseende rapportering av passageraruppgifter

Hej, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen gällande ändrade regler avseende rapportering av passageraruppgifter; se dokument här På grund av vissa förseningar och omständigheter, skickades informationen ut sent i förhållande till datum för ikraftträdande, vilket myndigheterna verkligen beklagar. Därmed införs nu en övergångsperiod där möjligheten finns att rapportera uppgifterna kopplat till registrering av ombordvarande på passagerarfartyg via epost…

Visa nyhet
Visa fler nyheter