Nyheter

Ärende 23-06782 – Ändring av beslut om avlysningar och partiella avlysningar av farled 915, delen under Danviksbroarna, Stockholms kommun

Sjöfartsverket beslutar med stöd av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn att den allmänna farleden 915, delen under Danviksbroarna, avlyses för sjötrafik Trafikförvaltningen på Region Stockholm har meddelat att deras kontrakterade entreprenör Peab kommer att etablera en pråm i Danvikskanalen, vilket begränsar farledsbredden till 17 m, tidigast den…

Visa nyhet

Nya föreskrifter gällande säkerheten på fartyg

Föreskrifter, skrov, däcksmaskineri och lyftanordningar, stabilitet och fribord Nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:12) om säkerheten på fartyg med speciellt användningsområde Transportstyrelsen har publicerat ett nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:12) om säkerheten på fartyg med speciellt användningsområde, vilket har resulterat i författningen TSFS 2024:48. Föreskrifterna träder i kraft den 1 september 2024. Läs mer…

Visa nyhet

Avlysning farled 911 under Gröndalsbron

Sjöfartsverket med enheten för Maritim Samverkan och Utveckling meddelar ett beslut om avlysning av den allmänna farleden 911 i delen under Gröndalsbron, Stockholms kommun den 1:a april – 31:a juli 2025, vardagsnätter, måndag/natt mot tisdag – torsdag/natt mot fredag mellan klockan 22:00 och 05:00.Beslut Sjöfartsverket beslutar med stöd av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och…

Visa nyhet
Visa fler nyheter