Inom skärgårdstrafiken arbetar mellan 1 500-2 000 ombordanställda. Många fartyg är sysselsatta året runt och har fast anställd personal medan andra fartyg endast är i drift säsongsvis och har därför mest säsongsanställda . Mindre fartyg kan vara enmansbetjänade medan de större resturangfartygen kan ha upp till 15 mans besättning.

Skärgårdsflottan växer och utvecklas och behöver fler medarbetare. Medelåldern är hög bland dagens befäl och det finns därför ett behov av kompetenta efterträdare.

Jobba på sjön och bo hemma

I skärgårdstrafiken har man möjlighet att jobba till sjöss och ändå bo hemma. På många fartyg har besättningen vanliga arbetsdagar som börjar på morgonen och slutar på kvällen. På restaurangfartygen börjar man ofta under eftermiddagen och jobbar till sen kväll. På en del fartyg är det två- eller treskift. Är man är anställd i ett s.k. 1-1-system arbetar man långa dagar under en vecka för att sedan vara ledig med lön en vecka.


På ett skärgårdsfartyg kan man ha följande befattningar

Befälhavare

Befälhavaren har totalansvaret för fartyget och ska se till att passagerarna kommer fram på ett säkert sätt. Men det handlar också om göra resenärerna nöjda. Resan ska vara bekväm och passagerarna vill möte en besättning som är trevlig och hjälpsam. Befälhavaren sköter navigering och manövrering av fartyget och ansvarar för underhåll och säkerhet. Han/hon är chef och arbetsledare ombord.

Styrman

Styrman hjäper du befälhavaren med de uppgifter som denne har ansvar för. Det finns relativt få skärgårdsfartyg som har styrmansbefattningar.

Matros

En matros i skärgårdstrafiken har ett omväxlande arbete. Arbetsuppgifterna skiftar också beroende på vilken typ av fartyg man tjänstgör på. Matrosen möter passagerarna när de stiger ombord och blir på så sätt rederiets ansikte utåt. Matrosen har särskilda uppgifter vid avgång och tillägg. En matros har ofta ansvar även för maskinerna ombord. Matrosens huvuduppgift är också vakttjänstgöring på bryggan, vilket bl.a. innefattar utkik och övning i att manövrera fartyget.

Däcksman

En däcksman kan ha uppgifter alltifrån att hjälpa till vid tillägg, ta emot passagerare, sälja biljetter, hjälpa till i cafeterian, se till maskinerna och städa ombord m m. Däcksmans huvuduppgift är också vakttjänstgöring på bryggan, vilket bl.a. innefattar utkik och övning i att manövrera fartyget.

Maskinist

I skärgårdstrafiken finns det maskinister endast i ångfartygen. På övriga fartyg har man s.k. obevakat maskinrum och oftast har matrosen även en maskinistexamen. För att jobba som ångfartygsmaskinist ska man ha en särskild ångmaskinutbildning. Maskinisten ansvarar för maskinen och dess underhåll och slår de manövrer som beordras från fartygets befälhavare eller styrman.

Eldare

I ångfartygens maskinrum finns det förutom ångmaskinister även eldare. För att jobba som eldare ska man ha gått en särskild kurs. Eldaren ser till att ångmaskinens panna hålls varm för att den ska producera ånga.

Kock

I restaurangfartygen lagas ofta maten ombord. Att arbeta som kock ombord är ett utmanande men tacksamt arbete. Köken är sällan så stora som på restauranger iland, men lika många gäster ska serveras god mat.

Serverings- och cafeteriapersonal

På restaurangfartygen finns det många som arbetar med servering och på turlistefartygen finns oftast en cafeteria. Arbetet är mycket serviceinriktat.