Sjöfartsverket beslutar med stöd av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn att den allmänna farleden 915, delen under Danviksbroarna, avlyses för sjötrafik

Trafikförvaltningen på Region Stockholm har meddelat att deras kontrakterade entreprenör Peab kommer att etablera en pråm i Danvikskanalen, vilket begränsar farledsbredden till 17 m, tidigast den 1 oktober 2024 istället för den 8 juli 2024.

Detta innebär att den partiella avlysningens starttid senareläggs till den 1 oktober 2024.

Förtydligande

Partiell avlysning med begränsad farledsbredd 17 m

2024-10-01, kl. 00.00 – 2025-10-30, kl. 24.00

Trafikförvaltningen meddelar vidare att de därefter kommer att följa den tidigare beslutade planen.

Ärendet har handlagts av Infrastruktursamordnare Maritim Samverkan och Utveckling, Jennifer Ferccaine och beslutats av st.f. Enhetschef Maritim Samverkan och Utveckling, Martin Ahlström.