Föreskrifter, skrov, däcksmaskineri och lyftanordningar, stabilitet och fribord

Nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:12) om säkerheten på fartyg med speciellt användningsområde

Transportstyrelsen har publicerat ett nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:12) om säkerheten på fartyg med speciellt användningsområde, vilket har resulterat i författningen TSFS 2024:48. Föreskrifterna träder i kraft den 1 september 2024.

Läs mer på transportstyrelsen.se