Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för den svenska sjöfarten 2023 är nu publicerad på Transportstyrelsens webbplats: Säkerhetsöversikt sjöfart 2023 – Transportstyrelsen .

I översikten presenteras statistik över rapporterade olyckor och tillbud tillsammans med en beskrivning av förebyggande säkerhetsarbete.

Under förra året var det ingen som omkom inom yrkessjöfarten, och färre personer rapporterades skadade. Ombord på yrkesfartyg rapporteras drygt hundratalet skadade.

Det preliminära antalet omkomna eller saknade inom fritidssjöfarten under år 2023 är 21 personer, vilket är en ökning med 5 personer sedan föregående år. 2023 års siffra innebär att det femåriga glidande medelvärdet ökar något, men den långsiktiga trenden är trots det positiv.

Transportstyrelsen utför numera så kallade tematillsyner av säkerhetskultur. Det innebär att tillsynen fördjupas inom en särskild del av sjöfarten. Syftet är att hitta vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Under 2023 inleddes en sådan tematillsyn av säkerhetskulturen hos några svenska rederier som kör charterturister omkring Svalbard.