ÅRETS ALMEDALSPROGRAM PÅ DEN MARITIMA MÖTESPLATSEN – MED 24 SEMINARIER

Alla medlemmar och andra sjöfartsentusiaster är hjärtligt välkomna till vårt seminarium i samband med Almedalsveckan. Skärgårdsredarna arrangerar tillsammans med Maritimt Forum och övriga sjöfartsorganisationer den Maritima Mötesplatsen 25 – 27 juni, i Visby.

https://almedalsveckan.info/program

TISDAG 25 juni 2024

08:00 till 16:00 Vilka lösningar krävs för en framtida hållbar och konkurrenskraftig maritim näring?

Ämne: Annat, Hållbarhet

Arrangör: Maritimt Forum

https://almedalsveckan.info/program/69498

08:30 till 09:15 Hur bygger man upp en hamn efter krig?

Ämne: Infrastruktur/kommunikationer, Säkerhet/försvar

Arrangör: Maritim Mötesplats

Medverkande:

Erik Froste, Rederichef, Färjerederiet,Trafikverket

https://almedalsveckan.info/program/69883

09:30 till 10:15 Vi är varandras arbetsmiljö – hur jobbar sjöfarten för att bli mer inkluderande?

Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad, Infrastruktur/kommunikationer

Arrangör: Projektet REDO 2

Medverkande:

Joel Smith, tf gd, Sjöfartsverket
Annika Kristensson, vice vd, Tärntank Ship Management

https://almedalsveckan.info/program/70410

10:30 till 11:15 Grönt fokus inom sjöfarten – var är vi idag och vägen framåt

Ämne: Infrastruktur/kommunikationer, Hållbarhet

Arrangör: DNV

Medverkande:

Mårten Schei-Nilsson, Area Manager Denmark, Sweden, Finland and North Atlantic, DNV
Robert Ericson, Area Business Development Manager, DNV

https://almedalsveckan.info/program/71653

12:00 till 12:45 Hur säkerställer vi att Sverige inte blir utan personal inom de maritima näringarna?

Ämne: Sysselsättning/arbetsmarknad, Infrastruktur/kommunikationer

Arrangör: Maritimt Forum

Medverkande:

Carolina Kihlström, Verksamhetschef, moderator, Maritimt Forum
Johan Hartler, Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor (moderator), Svensk Sjöfart
Magnus Persson, Riksdagsledamot, (SD)
Mathias Bengtsson, Riksdagsledamot, (KD)
Josefin Malmqvist, Riksdagsledamot, (M)
Fredrik Olindersson, Head of division, Maritime studies, Chalmers
Mikael Lindmark, Kassör, Seko Sjöfolk
Lars Wallerstedt, vd, Wärtsilä
Margareta Jensen Dickson, CPCO, Stena Line

https://almedalsveckan.info/program/69495

13:00 till 13:45 Utan mer satsningar på sjöfartsforskning och innovation nås inga klimat- och hållbarhetsmål

Ämne: Forskning, Hållbarhet

Arrangör: Lighthouse

https://almedalsveckan.info/program/69726

14:00 till 14:45 Ge sjöfarten vind i seglen – rimliga avgifter stärker svenska företags konkurrenskraft

Ämne: Infrastruktur/kommunikationer, Ekonomi

Arrangör: Föreningen Svensk Sjöfart

Medverkande:

Anders Hermansson, vd, Föreningen Svensk Sjöfart
Pia Berglund, Moderator, Föreningen Svensk Sjöfart
Elin Swedlund, Transportansvarig, Skogsindustrierna
Jenni Ranhagen, vd, Näringslivets Transportråd
Joel Smith, tf GD, Sjöfartsverket
Johanna Rantsi, Riksdagsledamot, M
Mattias Ottosson, Riksdagsledamot, S

https://almedalsveckan.info/program/70466

15:00 till 15:45 Hur stärker vi sjöfartens roll i vårt framtida samhälle?

Ämne: Infrastruktur/kommunikationer, Näringsliv

Arrangör: Vänersamarbetet

Seminariet innehåller följande: • Satsningar för framtiden hos rederier och hamnar i Vänern och Mälaren • Kommunernas satsningar på sjöfart • Panelsamtal: Framtidsspaning för sjöfarten i Vänern och Mälaren.

Medverkande:

Laila Gibson, Verksamhetsledare, Vänersamarbetet
Andreas Andersson, VD, Mälarhamnar AB
Johan Källsson, VD, Thunbolagen
Kalle Alexandersson, Planeringschef, Kristinehamns kommun
Marcus Ekholm, Planeringschef, Karlstads kommun
Urban Olsson, Samhällsbyggnadschef, Lidköpings kommun
Carina Gullberg, Regionpolitiker, Västra Götalandsregionen
Rami Yones, Regional direktör, Trafikverket Mitt
Johanna Rantsi, Riksdagsledamot, Trafikutskottet
Mattias Ottosson, Riksdagsledamot, Trafikutskottet
Joel Smith, stf GD, Sjöfartsverket

https://almedalsveckan.info/program/70920

16:00 till 16:30 Hur bygger man upp en hamn efter krig?

Ämne: Infrastruktur/kommunikationer, Säkerhet/försvar

Arrangör: Maritimt Forum

Medverkande:

Erik Froste, Rederichef, Färjerederiet, Trafikverket

https://almedalsveckan.info/program/69886

Onsdag 26 juni 2024

08:00 till 17:00 Vilka lösningar krävs för en framtida hållbar och konkurrenskraftig maritim näring?

Ämne: Annat, Hållbarhet

Arrangör: Maritimt Forum

https://almedalsveckan.info/program/69498

08:30 till 09:15 Hållbar sjöfart idag och imorgon – möjligheter och utmaningar

Ämne: Hållbarhet, Infrastruktur/kommunikationer

Arrangör: Wallenius Marine

https://almedalsveckan.info/program/70446

09:30 till 10:15 Botten är nådd – hur får vi svensk sjöfart att växa?

Ämne: Säkerhet/försvar, Infrastruktur/kommunikationer

Arrangör: Föreningen Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen

Medverkande:

Anders Hermansson, vd, Föreningen Svensk Sjöfart
Mikael Lindmark, kassör och ombudsman, Seko sjöfolk
Lennart Jonsson, vd, Sjöbefälsföreningen
Pia Berglund, Moderator, Föreningen Svensk Sjöfart
Peder Björk, Riksdagsledamot, S
Eric Westroth, Riksdagsledamot, SD
Håkan Johansson, vd, Gotlandsbolaget
Annika Kristensson, vice vd, Tärntank Ship Management

https://almedalsveckan.info/program/70447

10:30 – 11:15 Kilometeravgifter, fritidsbåtsavgifter eller extraskatt på handelssjöfarten?

Ämne: Infrastruktur/kommunikationer, Hållbarhet

Arrangör: Sveriges Skeppsmäklare

Medverkande:

Fredrik Hermansson, vd, Lakeway Link
Eric Hjalmarsson, vd, TSG Shipping
Anna-Karin Ekman, vd, Bror Andrén
Erik Eklund, gd, Sjöfartsverket
Mattias Ottosson, sjöfartspolitiskt talesperson, Trafikutskottet (S)
Linda Westerlund Snecker, sjöfartspolitiskt talesperson, Trafikutskottet (V)
Thomas Morell, vice ordförande TU, trafikpolitisk talesperson, Trafikutskottet (SD)
Johanna Rantsi, sjöfartspolitisk talesperson, Trafikutskottet (M)

https://almedalsveckan.info/program/69667

12:00 till 12:45 Vad krävs för att Sverige ska kunna säkerställa försörjningsberedskapen i fred, kris och krig?

Ämne: Säkerhet/försvar, Infrastruktur/kommunikationer

Arrangör: Maritimt Forum

Medverkande:

Ewa Skoog-Haslum, Marinchef, Försvarsmakten
Hanna Gunnarsson, Riksdagsledamot, (V)
Lars Wistedt, Riksdagsledamot, (SD)
Mikael Larsson, Riksdagsledamot, (C)
Emma Berginger, Riksdagsledamot, (MP)
Alexandra Anstrell, Riksdagsledamot, (M)
Lars Höglund, Vd, Furetank
Magdalena Bosson, Vd, Stockholms Hamnar
Tina Thorsell, Näringspolitisk chef (moderator), Transportföretagen
Marcus Risberg, Vd, Destination Gotland
Carolina Kihlström, Verksamhetschef (moderator), Maritimt Forum

https://almedalsveckan.info/program/69496

13:00 till 13:45 Hur kan vi få elen att räcka till när ännu fler fartyg behöver landström eller laddning?

Ämne: Infrastruktur/kommunikationer, Energi

Arrangör: ABB

Medverkande:

Jörgen Karlsson, Head of Marine, Sweden, ABB

https://almedalsveckan.info/program/69971

14:00 till 14:45 Hur kan hamnar och rederier bli effektivare och gröna med landström och automatisk vakuumförtöjning?

Ämne: Innovation, Hållbarhet

Arrangör: Cavotec Sverige AB

Medverkande:

Per Olovsson, Säljchef, Cavotec

I panel Bertil Pevantus, Ordförande i Skärgårdsredarna samt vd Styrsöbolaget

Johan Wallén, Marknads- och försäljningschef från Stockholms Hamnar

Hans Friberg, operativ Chef, Tallink Silja AB

Moderator av panel, Rebecca Dalén samordnare och marknadsansvarig, Skärgårdsredarna

https://almedalsveckan.info/program/71200

15:00 till 15:45 Hur hamnar bidrar till klimatmålen genom infrastrukturlösningar för Carbon Capture and Storage (CCS)

Ämne: Hållbarhet, Infrastruktur/kommunikationer

Arrangör: Stockholms Hamnar

Medverkande:

Magdalena Bosson, vd, Stockholms Hamn
Johan Wallén, marknads- och försäljningschef, Stockholms Hamn

https://almedalsveckan.info/program/71722

16:00 till 16:45 Utan svensk flagg – hur garanterar vi hela Sveriges försörjning, säkerhet och försvar?

Ämne: Säkerhet/försvar, Infrastruktur/kommunikationer

Arrangör: Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen

Medverkande:

Mikael Lindmark, Ombudsman, Seko sjöfolk
Lennart Jonsson, VD, Sjöbefälsföreningen

https://almedalsveckan.info/program/69729

Torsdag 27 juni 2024

08:00 till 17:00 Vilka lösningar krävs för en framtida hållbar och konkurrenskraftig maritim näring?

Ämne: Annat, Hållbarhet

Arrangör: Maritimt Forum

https://almedalsveckan.info/program/69498

08:30 till 09:15 Energisäkerhet i tid av krig och fred – fokus Östersjön

Ämne: Energi, Säkerhet/försvar

Arrangör: OX2

Medverkande:

Alexandra Anstrell (M), Riksdagsledamot, Försvarsutskottet
Anders Flanking, Landshövding, Gotlands län
Ewa Skoog Haslum, Marinchef, Försvarsmakten
Hillevi Priscar, Sverigechef, OX2
Minou Sadeghpour, Moderator, 4C Strategies

https://almedalsveckan.info/program/70188

09:30 till 10:15 Omlastningsnodernas betydelse för transporteffektivitet – hur löser vi utmaningen?

Medverkande:

Anders Hermansson, vd, Föreningen Svensk Sjöfart
Gustaf Engstrand, Näringspolitisk chef, Almega Tågföretagen
Ulric Långberg, Samhällspolitisk chef, Sveriges Åkeriföretag
Åsa Coenraads, Näringspolitisk expert, Svensk Handel
Maria Stockhaus, Riksdagsledamot, M
Ulrika Heie, Riksdagsledamot, C
Lars Reinholdsson, vd, LBC Frakt
Johan Davidson, Statssekreterare, Landsbyggds- och infrastrukturdepartementet
Tomas Arvidsson, Transportindustriförbundet

https://almedalsveckan.info/program/70382

10:30 till 11:15 Geopolitiska utmaningar inom världshandeln ur ett sjöförsäkrings perspektiv

Ämne: Infrastruktur/kommunikationer, Säkerhet/försvar

Arrangör: The Swedish Club

Medverkande:

Daniel, Kilgren, The Swedish Club
Torbjörn, Claesson, The Swedish Club
Christopher, Hesselbrandt, Statliga Krigsförsäkringsnämnden

https://almedalsveckan.info/program/70770

12:00 till 12:45 Hur arbetar den maritima näringen för att uppnå miljö- och klimatmålen och vad krävs för nästa steg?

Ämne: Klimat/miljö, Infrastruktur/kommunikationer

Arrangör: Maritimt Forum

Medverkande:

Carolina Kihlström, Verksamhetschef, moderator, Maritimt Forum
Åsa Burman, Verksamhetschef, moderator, Lighthouse
Johanna Boijer-Svahnström, Informationsdirektör, Viking Line
Jörgen X Karlsson, Head of Marine Sweden, ABB Marine
Erik Froste, Rederichef, Färjerederiet
Annika Kristensson, vice vd, Tärntank
Kjell-Arne Ottosson, Riksdagsledamot, (KD)
Emma Nohrén, Riksdagsledamot, (MP)
Johanna Hornberger, Riksdagsledamot, (M)

https://almedalsveckan.info/program/69497

13:00 till 13:45 Utan handel stannar Sverige – marinens roll för sjöfarten

Ämne: Säkerhet/försvar, Näringsliv

Arrangör: Saab AB

https://almedalsveckan.info/program/70670

14:00 till 14:45 Hur säkerställs Finlands och Sveriges utmaningar och möjligheter med framtidens vintersjöfart?

Ämne: Infrastruktur/kommunikationer, Näringsliv

Arrangör: Rauma, Finsk-svenska handelskammaren

Medverkande:

Johanna Rantsi, Riksdagsledamot, Moderaterna
Mattias Ottosson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Stig Gustavson, Bergsråd
Mats Löfström, Riksdagsledamot, Finlands riksdag
Ewa Skoog Haslum, Marinchef, Försvarsmakten
Stefan Wallin, moderator

https://almedalsveckan.info/program/69797

15:00 till 15:45 Hur säkrar vi att sjöfarten kan bidra till försörjningstrygghet och den gröna omställningen? 

Ämne: Hållbarhet, Infrastruktur/kommunikationer

Arrangör: Preem

Medverkande:

Daniel Berndolf, Head of Shipping, Preem
Carl Carlsson, Sjösäkerhet, sjöfartsskydd & teknik, Svensk Sjöfart
Mattias Ottosson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Johanna Rantsi, Riksdagsledamot, Moderaterna
Camilla Dimberg, Moderator, Preem

https://almedalsveckan.info/program/71318

16:00 till 16:45 Sill och skarpsill – en underskattad proteinresurs som kan bidra till svensk livsmedelsförsörjning

Ämne: Annat

Arrangör: Swedish Pelagic Foundation

https://almedalsveckan.info/program/70495