Föreskrifter

2023-12-07

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:102) om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg

Transportstyrelsen har publicerat ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:102) om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg.

Läs mer på transportstyrelsen.se