Den 10-12 oktober 2022 arrangeras Höstmöte och Redardagarna. Kom och besök Skärgårdsredarna på en ny mötesplats för
redare och leverantörer, där syftet är att knyta nya kontakter, skapa långsiktiga
affärsrelationer samt ta del av nya tjänster och produkter
som finns på marknaden.

Redardagarna är en viktig plattform för erfarenhetsbyte mellan oss
medlemsrederier samt viktig social samvaro. Syftet är också att
tillsammans rekrytera nya medlemsrederier och visa dem
vad vi inom Skärgårdsredarna gör och varför det är en styrka
att ansluta sig till vår förening.

Är du redare eller leverantör och ännu inte medlem i Skärgårdsredarna?

Vi bjuder gärna in dig som är redare eller önskar vara leverantör till att medverka tillsammans med oss dag 2, den 11 oktober. Då är du varmt välkommen att medverka mellan kl. 09.00-16.00. Skärgårdsredarna bjuder dig då på lunch och kaffe.
Anmälan görs till: info@skargardsredarna.se

PROGRAM

Dag 1 den 10 oktober
11:30-12:45 Lunch.
13:00-13:45 Höstmöte.
13:45-14:15 Försvarsmakten – upphandling av sjötransporter.
14:15-14:30 Fika.
14:30-16:00 Rederipresentationer – ”Vilka är vi”.
17:00 Avresa mot Sandhamn med M/S Syreni.
18:00-20:00 Middag på Seglarrestaurangen – redare och
leverantörer.
21:00 Fortsatt mingel i Huspuben.

Dag 2 den 11 oktober
07:00-08:45 Frukost.
09:00 Mötesplatsen öppnas samt en kort presentation av
vilka leverantörer som är representerade.
09:15-11:30 Mötesplats Redarhuset. Vi besöker leverantörerna
på deras respektive mötesplats och under förmiddagen
finns möjlighet att boka in möten leverantörer, redare
och nya medlemmar emellan.
11:30-12:45 Lunch.
12:45 Mötesplatsen övergår till formen ”Meet and greet”.
Vi blandar grupper med leverantörer och redare i olika
former t ex rundabordssamtal, speeddatning och andra
gemensamma aktiviteter. Vi tar upp aktuella frågeställningar
såsom vilka utmaningar vi redare står inför samt vad marknaden
har att erbjuda idag och i framtiden.
15:00 Eftermiddagsfika kombinerat med fortsatta ”Meet and
greet”-aktiviteter.
16:00 Fria aktiviteter, möjlighet till SPA.
18:30-21:00 Gemensam middag i Djurönäsets restaurang.
21:00 Huspub med underhållning.