Kust Event AB har av branschorganisationen Skärgårdsredarna utsetts till årets Skärgårdsrederi 2021.

Vinnaren utsågs av juryn med följande motivering:

Med en fingertoppkänsla för affärsmässig utveckling har Kust Event skapat en unik verksamhet. De har med framgång och med stor innovationsrikedom skapat en verksamhet som möter kundens och besökarens önskemål.

Kust Event erbjuder serviceinriktade kustupplevelser året om. De erbjuder bland annat båtturer i den bohuslänska skärgården där man kan ta del av god mat, spännande berättelser och fantastiska vyer.

Kust Event visar också på hur man når ut till en bred publik på ett för tiden och besökaren synligt och attraktivt sätt.

Fakta:

Skärgårdsredarna instiftade vid sitt höstmöte i Visby den 2 oktober 2014 utmärkelsen Årets Skärgårdsrederi. Priset avser medlemsrederiers prestationer på den svenska marknaden under det gångna verksamhetsåret. Nyckelord är affärsmässig utveckling och framgång, innovationsrikedom, miljötänkande och socialt ansvar. Utmärkelsen kan ges för såväl ett långvarigt arbete som en kort enskild insats. Juryn utgörs av föreningens styrelse.