Oftast är kvinnor som står på barrikaden för jämställdhet, därför vill Vågrätt visa upp manliga förebilder på sitt öppna möte den 3 maj kl. 13-15.00. Alla är välkomna!

Program:

Kenny Reinhold och Mikael Lindmark, ordförande respektive ombudsman för Seko sjöfolk inleder mötet.

Därefter föreläser Dennis Nyström från föreningen MÄN om metoder och verktyg för ökad jämställdhet.

Sen blir det en inspirerande paneldiskussion med:
Johan Leijonmarck från Netlight som berättar om deras initiativ Purple Pill.

Jacob Wagner från Byggcheferna som berättar om man kan använda deras Machoindex för att få koll på vad man behöver jobba på.

Joakim Lund har just sjösatt Thun Equality, där han förklarar varför de valt att döpa henne så och hur de jobbar med jämställdhet hos sig.

Mötet är digitalt och arrangeras av Sjöfartsverket.

Varmt välkommen!

Vågrätt är ett branschövergripande samarbete med syftet att förbättra arbetsmiljön inom sjöfartsklustret med avseende på diskriminering och kränkande särbehandling. Inom Vågrätt samverkar organisationerna Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, SARF, Sveriges Skeppsmäklareförening, Skärgårdsredarna, Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, Wista, #lättaankar, Sjösektionen på Chalmers, Lambda studentförening, Sjöfartsverket, Almega, Sveriges Hamnar, Göteborgs Hamn, Blidösundsbolaget och Lindholmens tekniska gymnasium.