Välkommen till Webinarium om Säker Evakuering till Sjöss av RISE och Certec, Lund University Datum: 2020-12-15 Tid: 13.55 – 16.00

Säker evakuering till sjöss, är ett svenskt projekt som beviljats av Trafikverket. Projektet syftar till att undersöka och förbättra evakueringssäkerheten för passagerare på färjor och kryssningsfartyg, med en realistisk demografisk profil för resenärer med avseende på ålder och funktionsnedsättningar, men också deras potentiella påverkan av alkohol.

I projektet samarbetar RISE med Lund University igenom CERTEC, Vikingline, Stena line, Ekerölinjen och disability right organisations som Synskadades Riksföbund, Hörselskadades Riksförbund samt Delaktighet Handlingskraft Rörelsesfrihet

Agenda

13:55-14:00 Välkommen. Anne Dederichs

14:00-14:35 Min evakuering fra Estonia som ung man– refleksion over evakuerings muligheder for andre persongrupper, Morten Boje Hviid

14:35-14:45 Diskussion

14:45-14:55 Paus

14:55-15:10 Evakuering till sjöss, Anne Dederichs (forskare på RISE och lektor DTU)

15:15-15:30 Designperspektiv på evakuering, Staffan Bram (projektledare på RISE)

15:30-15:45 Universal design, Per-Olof Hedvall (Lektor på Lund Universitet och ledare av CERTEC)

15:45-16:00 Diskussion

Plats: Online (Zoom)
Språk: Svenska/Danska
Pris: Kostnadsfritt