Limöbåten Rederi AB, med fartyget M/S Drottning Silvia, har av branschorganisationen Skärgårdsredarna utsetts till årets Skärgårdsrederi 2020.

Vinnaren utsågs av juryn med följande motivering:

För att rederiet:
På eget initiativ utan stöd från upphandlare eller kommun drivit sitt fartyg ”Drottning Silvia” med 100 % fossilfri diesel sedan fyra år tillbaka. Initiativet har inneburit att kommunen i sin senaste upphandling 2019 har ställt fossilfri drift som ett skallkrav. Rederiet planerar också att, utan krav från upphandlare, installera nya motorer med partikelfilter och Nox- katalysator.

Limöbåten Rederi är ett föredöme som visar att möjligheter finns för ett litet rederi att klimatanpassa sin verksamhet samt att få ner andra skadliga utsläpp från ett äldre befintligt fartyg. Rederiet har också påvisat möjligheten till att påverka upphandlare till bättre klimatanpassade krav.

Fakta:

Skärgårdsredarna instiftade vid sitt höstmöte i Visby den 2 oktober 2014 utmärkelsen Årets Skärgårdsrederi. Priset avser medlemsrederiers prestationer på den svenska marknaden under det gångna verksamhetsåret. Nyckelord är affärsmässig utveckling och framgång, innovationsrikedom, miljötänkande och socialt ansvar. Utmärkelsen kan ges för såväl ett långvarigt arbete som en kort enskild insats. Juryn utgörs av föreningens styrelse.