Lär dig mer om detta på Skärgårdsredarnas seminarium onsdag 11 mars 13:00 – 16:00 i Stockholm. Eftermiddagen varvas med föreläsningar och case. Vi går igenom lagstiftningen, arbetsgivarens ansvar, bakomliggande organisatoriska faktorer, innehåll i policy och rutiner, hur förebygga och samtidigt bli en attraktivare arbetsgivare.

De exempel vi diskuterar tillsammans och i smågrupper handlar om hur du som arbetsgivarrepresentant ska agera och hantera när det kommer till din kännedom. Om bl a bemötande, tidsaspekt, dokumentation, sekretess, stöd, arbetsmiljöåtgärder och eventuella arbetsrättsliga åtgärder.

Föredragshållare är Mia Fransson, arbetsrättsexpert och Maria Morberg, arbetsmiljöexpert – Almega.

Plats: I Almegas lokal ”Falsterbo” på Sturegatan 11 i
Stockholm.

Anmäl dig genom att kontakta Nina Yngve, nina@skargardsredarna.se, 0733-928620.