Hur hantera och förebygga sexuella trakasserier och kränkande särbehandling? Eftermiddagen varvas med föreläsningar och case. Vi går igenom lagstiftningen, arbetsgivarens ansvar, bakomliggande organisatoriska faktorer, innehåll i policy och rutiner, hur förebygga och samtidigt bli en attraktivare arbetsgivare.

Onsdag 11 mars 13:00 – 16:00

Hur hantera och förebygga sexuella trakasserier och kränkande särbehandling?

Eftermiddagen varvas med föreläsningar och case. Vi går igenom lagstiftningen, arbetsgivarens ansvar, bakomliggande organisatoriska faktorer, innehåll i policy och rutiner, hur förebygga och samtidigt bli en attraktivare arbetsgivare. De exempel vi diskuterar
tillsammans och i smågrupper handlar om hur du som arbetsgivarrepresentant ska agera och hantera när det kommer till din kännedom. Om bl a bemötande, tidsaspekt, dokumentation, sekretess, stöd, arbetsmiljöåtgärder och eventuella arbetsrättsliga
åtgärder.

Föredragshållare för eftermiddagen är Mia Fransson, arbetsrättsexpert,
Maria Morberg, arbetsmiljöexpert – Almega.

Plats: I Almegas lokal ”Falsterbo” på Sturegatan 11 i
Stockholm.

Anmäl dig på hemsidan eller kontakta Nina Yngve, nina@skargardsredarna.se, 0733-928620.