Varmt välkomna till vågrätt-arbetets fjärde öppna workshop för branschen. Temat för workshopen är att utreda och ta hand om händelser som inträffar. Datum: 4 oktober i Göteborg

Varmt välkomna till vågrätt arbetets fjärde öppna workshop för branschen.

Temat för workshopen är att utreda och ta hand om händelser som inträffar.

Datum 4:e oktober

Plats: Chalmers Lindholmen

Förmiddag: Sal Alfa hus Saga

Eftermiddag: Sal 129 hus Svea

Agenda:

1000 -1015 Introduktion av dagen. Johan Hartler

1015- 1050 Föreläsning rättsläget diskrimineringslagen – arbetsmiljölagen. 30 min + frågor. Robert Severin

1050-1110 Kaffe & mingel

1110-1145 Föreläsning om faktaundersökningsmodellen. PE3 – Linda Ekstrand

1145-1200 Föreläsning hur Chalmers process med grund i faktaundersökningsmodellen Sara Thornadtsson Chavarria

1200-1300 Lunch

1300 -1430 Rundabords samtal om hur faktaundersökningsmetoden kan/ska/bör fungera i praktiken. Vilka olika perspektiv ska beaktas – lagmässiga, den utsatte, den anmälda, övriga runt omkring ( tänk fartyg).

1430-1445 Summering av rundabords samtalen

1445-1500 Avslutning

Anmälan sker via https://tinyurl.com/yyyr4c8g