Vid årsmötet i Luleå den 14 mars beslutade medlemmarna att föreningen under 2019 ska fokusera på följande områden: Skattenedsättning på land-el för fartyg m bruttodräktighet <400, Finansiering av fartyg 12-24 meter, Miljöfrågor, Nya medlemmar och fartygskategorier samt Besöksnäringsfrågor.