Den 19 mars på Sjöhistoriska museet i Stockholm arrangeras nästkommande öppna workshop i arbetet med att förebygga kränkande särbehandling och trakasserier!

Datum och tid: 19 mars kl.10.00-15.30

Plats: Sjöhistoriska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24, Stockholm

Den 19 mars arrangeras nästkommande öppna workshop i arbetet med att förebygga kränkande särbehandling och trakasserier!

Under seminariet kommer du få lära dig hur man hanterar svåra situationer, hur man sätter stopp för kränkande särbehandling och trakasserier och hur man kan arbeta förebyggande med kränkande särbehandling och trakasserier.

Workshopen riktar sig till alla inom sjöfartsbranschen; såväl ombordanställda, medarbetare iland som chefer och arbetsgivare.

Program:

10.00 Registrering och kaffe

10.15 Välkomna och inledning – hur arbetar sjöfartsbranschen för att uppnå en arbetsmiljö i världsklass? – Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart, Katarina Norén, GD, Sjöfartsverket

Föreläsning och workshop: Hur sätter man stopp för kränkande särbehandling och trakasserier som medarbetare och arbetsgivare? – Sara Jonasson Ginters, processledare och föreläsare

Föreläsning och workshop: Hur hanterar man svåra situationer och svåra samtal som medarbetare och chef? – Gunnel Rynér, föreläsare och författare

12.30 Lunch

13.30

Inspirationsföreläsning: Hur arbetar Stena Line med att förebygga kränkande särbehandling och trakasserier? – Therese Vikström, HR Business Partner, Stena Line

Inspirationsföreläsning: Hur arbetar byggbranschen förebyggande mot kränkande särbehandling och trakasserier? – Elin Kebert, projektledare, Byggindustrierna

Workshop: Hur går vi från policy till handling i arbetet med en arbetsmiljö i världsklass? – Hannelore Stuhrmann, specialist inom ledarutveckling och förändringsledning, Sjöfartsverket

15.15 Framåtblick – Lars Andersson, vice VD Sjöfartens Arbetsgivarförbund

15.30 Slut