Den 6-7 februari 2019 arrangeras Transportstyrelsens årliga sjöfartsseminarium med fokus på branschens förutsättningar.

Seminariet hålls i år i Göteborg på Quality Hotel 11.

Årets seminarium kommer att fokusera på sjöfartens marknadsförutsättningar utifrån tre olika perspektiv:

Marknad: Hur ser marknadsförutsättningarna ut för den svenska sjöfartsnäringen, finns det förbättringspotential/behov? Finns de rätta förutsättningarna och incitamenten för en ökad transport till sjöss?

Miljö: Hur ser utvecklingen ut för en fossilfri sjöfart, vad behövs för att vi ska nå de globala klimatmålen till 2030? Vilka hinder och möjligheter finns det för omställning till ett fossilfritt transportsystem?

Arbetsmiljö: Inte heller sjöfarten skonades från #metoo vilket tydliggjordes genom #lättaankar. Hur arbetar sjöfartsbranschen för att få bort sexuella trakasserier och sexism så att sjömansyrket blir ett ”sjöhensyrke”?