Drygt 80 deltagare var med vid Skärgårdsredarnas årsmöteskonferens på Sjöhistoriska museet den 15 mars. Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige inledde med ett hoppfullt och inspirerande framförande om hur vi når en fossilfri fordonsflotta i tid.

Förmiddagen ägnades åt årsmöte med bland annat val av ny styrelse. Bertil Pevantus fick förnyat förtroende som ordförande och Gustaf Myrsten valdes in som ny ledamot.

Under eftermiddagen avhandlades allt från fossilfria transporter, försäkringsskydd, nya nationella regler, sjörätt och nya avtal till att rädda liv i Medelhavet.

Svante Axelsson rivstartade med att omvända alla skeptiker och pessimister när det gäller klimatmålen och förklarade att fem viktiga klimat- och energimål redan är överträffade. Det beror på att teknikutvecklingen går snabbare än förväntat. Solceller har blivit billigare än kolkraft och vi badar i energi enligt Svante. Nu drivs hållbarbetsutvecklingen framåt av ekonomiska skäl och inte längre bara av politik.

Klimatmålet för transportsektorn är 70 % minskning till 2030. Det innebär att alla fossilfria bränslen ska bort. Parentesen med fossilfritt bränsle är snart slut, förklarade Svante och fortsatte,

– Fossilfrihet har blivit en kapplöpning, det är en konkurrensfördel som medför en vinnarstrategi för företag och länder. Idag ser man det som en affärsmöjlighet istället för problem!

Nästa talare var Kenneth Neijnes från Kustbevakningen som bland annat berättade om när han var med vid Frontex operation med OP Triton och OP Poseidon i Medelhavet för att rädda båtflyktingar. Det var en gripande berättelse som berörde djupt. Sammanlagt togs 13 000 migranter ombord och det fanns ett stort sjukvårdsbehov bland dessa. Det mest kritiska var när man närmade sig de överfulla, ibland sjunkande båtarna, och människorna ombord fick panik för att ta sig till räddningen. Det krävdes även militär disciplin för att hålla ordning då man hade 665 migranter i dåligt skick och med olika etnicitet, kön, religion, kultur osv ombord i två dygn med bara ett 10-tal man i besättningen.

Rickard Carlsson från Willis och Stefan Bender från Max Matthiessen beskrev vad man behöver tänka på som redare för att ha ett optimalt försäkringsskydd.

Sjörättsjuristen Rolf Ihre berättade om de förenklade avtal som tagits fram för medlemmarna och advokat Mattias Wildund berättade kort om sjörättsliga nyheter under året.

De nya avtalsleverantörerna Liros och Marina Läroverket presenterade sig och avslutningsvis fick Transportstyrelsens avdelning Sjö och luft redogöra för arbetet med implementeringen av det nya nationella regelverket och riskbaserad tillsyn.

Christer Hellberg berättade att 1300 fartyg omfattas av de nya reglerna i år, varav 700 är certifierade. 430 av dessa är passagerarfartyg. Hittills har 350 fartyg har skickat in uppgifter för registrering i EKAN. 120 står i kö och 230 har fått bekräftelse och är godkända. Vid problem eller frågor uppmanas medlemmarna att maila till ekan@transportstyrelsen.se.

Beskedet att delegeringsföreskriften är framskjuten och att inget datum finns fastslaget för när den kan vara klar väckte besvikelse. Den jobbas på, enligt Fredrik Hellsberg, men problemet är att den innehåller en del kontroversiella delegeringsförfaranden.

Gustaf Dillner visade presentationen ”Transportstyrelsens tillsyn av fartyg och rederier enligt nationella föreskrifterna” som nu finns att ta del av på Skärgårdsredarnas medlemssidor.

Dagen avslutades med en fantastisk middag på medlemsfartyget Blue Charm vid Strandvägen. Karin Westerberg från ”Så ska det låta” underhöll vid pianot, emellanåt ackompanjerad av musicerande medlemmar.

Årets Skärgårdsrederi 2018 blev Laponia Rederi som fick diplom, blommor och en check på 10 000 SEK att användas hos någon av föreningens avtalsleverantörer.