Laponia Rederi AB, med fartygen m/s Laponia af Seskarö och m/s Symfoni, har av branschorganisationen Skärgårdsredarna utsetts till årets Skärgårdsrederi 2018. Priset överlämnades till rederiets representanter den 15 mars vid föreningens årsmötesmiddag på m/s Blue Charm.

Vinnaren utsågs av juryn med följande motivering:

Johan och Ulrika på Laponia Rederi AB utvecklar sin verksamhet målmedvetet och använder sin kreativitet till max för att få till en så lång säsong som möjligt (i den nordligaste delen av Sverige). Norrskenskryssning, räkkryssning, paketresor med isbrytare o hundspann är bara en del av vad Laponia Rederi kan erbjuda. Ulrika har utbildat sig till skärgårdsguide och hon är också högst inblandad i den populära båtshowen som körs under september månad.
I år går det även att få följa med på en real life-isbrytningstur med Johan som skeppare på den isbrytande bogserbåten Viscaria. Dessutom kör man linjetrafik sedan 2015 med m/s Symfoni åt Luleå Kommun. Laponia Rederi är bra exempel på ett generationsskifte som utvecklats till ett framtidsrederi.

Bild. Från vänster: Prisutdelaren Göran Ahlqvist med stolta pristagarna Ulrika Kommes, Johan Söderholm och Johanna Fuhrman, Laponia Rederi AB. Foto Leena Tegevi

Fakta

Skärgårdsredarna instiftade vid sitt höstmöte i Visby den 2 oktober 2014 utmärkelsen Årets Skärgårdsrederi. Priset avser medlemsrederiers prestationer på den svenska marknaden under det gångna verksamhetsåret. Nyckelord är affärsmässig utveckling och framgång, innovationsrikedom, miljötänkande och socialt ansvar. Utmärkelsen kan ges för såväl ett långvarigt arbete som en kort enskild insats. Juryn utgörs av föreningens styrelse. Priset består av inköp hos någon av föreningens partner-leverantörer till ett värde av 10 000 kr exklusive moms.