Fackförbundet Sjöbefälsföreningen har varslat om strejk i sjötrafiken i Stockholms län samt i Göteborg. Om strejken bryter ut innebär det att många avgångar i Waxholmsbolagets trafik ställs in från midnatt natten mellan den 11 och 12 april.

Förhandlingar pågår just nu mellan fackförbundet Sjöbefälsföreningen och arbetsgivarorganisationen Almega. Waxholmsbolaget är inte part i konflikten och kan inte påverka förhandlingarna.
Resenärerna kan följa utvecklingen via media eller på waxholmsbolaget.se. De kan också ringa Waxholmsbolagets kundtjänst på 08-600 10 00 för att få hjälp med trafikinformation.
Strejkvarslet gäller från den 12 april. Från den 15 april har Waxholmsbolaget ny tidtabell och just nu är det inte känt hur trafiken påverkas om strejken pågår längre än 14 april. Information om hur trafiken påverkas från och med 15 april kommer att finnas på waxholmsbolaget.se, på terminalerna och kommer även kunna fås via Waxholmbolagets kundtjänst.
Även SL:s sjötrafik på linje 82 (Riddarfjärdslinjen) och linje 85 (Djurgårdsfärjan) påverkas om strejken bryter ut.
Följande linjer påverkas 12-14 april om det blir strejk
Tabell 16 Stavsnäs-Runmarö-Sandhamn-Harö
Turerna 1601, 1611, 1604 och 1612 ställs in.
Tabell 17 Stavsnäs-Nämdö
Alla turer ställs in.
Tabell 19 Dalarö-Ornö (östra sidan)
Alla turer ställs, in förutom fartyget Ramsös turer 1901, 1903, 1902 och 1904.
Tabell 21 Årsta-Utö
Alla turer ställs in, förutom turerna 2103, 2109, 2102 och 2106.
Tabell 23 Stavsnäs-Styrsvik
Fartygen Vindöga och Solöga går inte, övriga turer kör. Det innebär att alla turer ställs in, förutom: 2395, 1603,1605, 1607, 1608 och 1606. Turnummer 2317 körs tisdag och torsdag, turnummer 2302, 2304, 2304 och 2306 körs torsdag, turnummer 2393 körs tisdag.
Tabell 28X Furusund-Högmarsö-Hemmarö
Turerna 3805, 3809, 3813, 3802, 3808, 3812, 3816, 3822 ställs in.
Följande linjer påverkas inte 12-14 april
Tabell 1-14
Tabell 20 Dalarö-Ornö (västra sidan)
Tabell 22 Nynäshamn-Nåttarö-Ålö
Tabell 25 Furusund-Högmarsö-Hemmarö
Tabell 29 Nynäshamn-Ankarudden-Landsort
Tabell 30 Simpnäs-Arholma
Tabell 31 Räfsnäs-Tjockö-Lidö-Fejan