Trafiknämnden i Stockholm läns landsting har idag godkänt de temporära uppdragsavtal som trafikförvaltningen tecknat för skärgårdstrafiken.

Anledningen till de temporära avtalen är överklagande av den upphandling som genomfördes under hösten.
Trafikförvaltningen har, efter analys och riskbedömning, valt att i väntan på utfall av överprövningar teckna temporära avtal med de leverantörer som förordades i tidigare upphandling, och som beslutades i trafiknämnden 17 november 2015. Därmed kommer trafiken i skärgården från mitten av april att drivas av följande leverantörer:
Norra skärgården: Blidösundsbolaget
Norra mellanskärgården: TRSM Group1 AB
Innerskärgården: Blidösundsbolaget
Södra mellanskärgården: TRSM Group1 AB
Sydöstra skärgården: Utö Rederi AB
Södra skärgården: Utö Rederi AB
De temporära avtalen följer samma indelning och upplägg som tidigare upphandling, och baseras i allt väsentligt på samma villkor som ställdes i denna.