Den 17 augusti startar Trafikverket bygget av färjelägen i sundet mellan Vaxholm och Vaxholms kastell. Arbetet sker på kajen på Vaxön samt från ett arbetsfartyg och görs på uppdrag av Vaxholms stad och Statens fastighetsverk.
Sjöfartsverket och Transportstyrelsen samt berörd yrkestrafik har informerats om bygget. Allmänheten kommer att informeras vid byggplatsen och med utskick till kringboende. Information finns även på www.trafikverket.se/farja.
Länsstyrelsen i Stockholms län har meddelat dispens från ankringsförbudet i kastellsundet, inför byggstart. Dispensen gäller mellan den 17/8 – 30/9 2015. Bygget av färjelägen är sedan tidigare upphandlat enligt LoU och kontrakterat med byggstart 17/8.