Nu har den startat, den 70 sjömil långa båtlinjen i Stockholms skärgård. Den nya båtlinjen går utmed hela den vackra ytterskärgården, från Arholma/Simpnäs i norr till Nynäshamn i söder. 
Linjen trafikeras av fartygen Gripen och Cascad från Stavsnäs Båttaxi. 
Läs mer på Waxholmsbolagets hemsida:  http://www.waxholmsbolaget.se/resa/-106/nordsydlinjen