Ett förbud mot utsläpp av toalettavfall i Östersjön från passagerarfartyg är nu ett steg närmare genomförande.

Det skedde genom beslut i den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s miljökommitté den 11-15 maj. För att förbudet ska bli verklighet krävs en ändring av den konvention som reglerar utsläpp från fartyg. Ett sådant beslut förväntas i april 2016.
Övergödningen är det största miljöproblemet i Östersjön. Utsläpp av toalettavfall bidrar till övergödningen eftersom det innehåller kväve och fosfor. Det är redan idag förbjudet att släppa ut toalettavfall från passagerarfartyg inomskärs, det vill säga 12 nautiska mil från kusten. För att införa ett förbud mot utsläpp från utländska fartyg i så kallad ekonomisk zon (internationellt vatten) måste FN:s sjöfartsorganisation, IMO fatta beslut om internationella regler. Utan internationella regler är det bara möjligt för Sverige och andra länder att införa regler för landets egna fartyg. Detta styrs av FN:s havsrättskonvention.