Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att redovisa en strategi som ska se till att myndighetens verksamhet tar hänsyn till näringslivets villkor och bidrar till en positiv näringslivsutveckling. En preliminär 10 punkters handlingsplan har tagits fram. De tre viktigaste frågorna av dessa är enligt näringen:
– Regelutveckling EU
– Dialog med näringslivet
– Transparenta konkurrenskraftiga avgifter
Handlingsplanen ska redovisas till Näringsdepartementet 30 april 2015.