Branschorganisationen Skärgårdsredarna instiftade hösten 2014 priset Årets Skärgårdsrederi.
Högtidlig prisutdelning till Årets Skärgårdsrederi 2015 kommer att äga rum vid Skärgårdsredarnas årsmötesmiddag den 12 mars i Stockholm.
Priset avser medlemsrederiers prestationer på den svenska marknaden under det gångna verksamhetsåret.
Nyckelord är affärsmässig utveckling och framgång, innovationsrikedom, miljötänkande och socialt ansvar.
För mer information, kontakta informationschef Leena Tegevi, 0703-745 812.
Skärgårdsredarna organiserar cirka 120 medlemsrederier med tillsammans 350 fartyg som årligen transporterar mer än 35 miljoner passagerare och över 12 miljoner fordon.