Island ingår nu i det nordiska nätverket NordPass. Det nordiska nätverket NordPass höll möte den 5-7 november i Rudkøbing i Danmark. Representanter från sex nordiska föreningar för inrikes passagerartrafik träffades i för att diskutera gemensamma mål och angelägenheter.

Den isländska turistnäringens branschorganisation, SAF, som organiserar passagerarrederier på Island, deltog för första gången och representerades av två personer vid mötet. Turistnäringen ökar explosionsartat i landet och där finns många valskådningsfartyg. Totalt har man 84 registrerade passagerarfartyg på Island.

NordPass-mötet diskuterade de olika ländernas regelverk och informerade varandra om aktuella ärenden i respektive land. Bland annat avhandlades cabotagetrafik, tillämpning av nya regelverk, behörighetskrav, bemanning, alternativa bränslen, elbåtar och stöd för miljöförbättringar.

Nästa möte kommer att hållas 9 oktober 2015 i Göteborg i samband med Skärgårdsredarnas leverantörsmässa den 8 oktober i Eriksbergshallen.

NordPass är ett forum för de branschorganisationer i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island som organiserar rederier med inrikes passagerarfartyg. Syftet med nätverket är att utbyta kunskap och erfarenheter, att sträva mot en gemensam säkerhetsnivå bland de nordiska fartygen och att tillsammans förbättra branschens villkor samt att öka allmänhetens kunskap om branschen. Tillsammans opererar NordPass över 400 rederier med fler än 1100 fartyg.

Nordpass medlemmar
•    Hurtigbåternes Rederiforbund, HRF (Norge)
•    Rederiernes Landsforening, RLF (Norge)
•    Skärgårdsredarna (Sverige)
•    Suomen Matkustajalaivayhdistys r.y. / Passagerarfartyg i Finland r.f. (Finland)
•    Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer, SME (Danmark)
•    Småøernes Færgeselskaber (Danmark)
•    SAF, isländska turistnäringens branschorganisation