Transportstyrelsen säger upp åtta anställda på sitt kontor i Göteborg.

Sjöfartsverksamheten i Göteborg har idag 15 fartygsinspektörer. Erik Eklund som är ställföreträdande sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen säger att neddragningarna är nödvändiga.
Antalet svenskflaggade fartyg har minskat snabbare än vad man har hunnit anpassa sig till. Därför måste man göra ännu fler effektiviseringar inom bemanningen.
Enligt Erik Eklund så har sjöfartstillsynen inom Sjö- och luftfartsavdelningen ett underskott på cirka 9 miljoner kronor – detta eftersom efterfrågan på inspektioner har minskat. Och den största delen av underskottet är i Göteborg. Men enligt honom så ska neddragningarna inte förändra säkerheten inom sjöfarten.
Effektiviseringarna inom organisationen handlar om att göra inspektionerna och tillsynen mindre beroende av var inspektörerna finns. Idag finns de stationerade i Göteborg, Stockholm, Malmö och Norrköping.
De anställda är mycket kritiska mot uppsägningarna.