Anna Johansson från Göteborg är riksdagsledamot sedan tidigare och har också varit mycket aktiv som lokalpolitiker i Göteborg.

Hon är suppleant i Socialdemokraternas partistyrelse samt sedan 2009 biträdande kommunalråd i Göteborg med ansvar för förskola/skola, barn/unga samt frågor som rör fritid.
Anna Johansson har sedan 1999 varit ledamot i kommunfullmäktige i Göteborg samt var tidigare ordförande förstadsdelsnämnden Bergsjön. Hon har också sedan 2012 varit ordförande i Got Event, som är det kommunala bolag som ansvarar för arrangemang på Göteborgs stora arenor. Anna Johansson är dotter till Göteborgs tidigare kommunstyrelseordförande Göran Johansson.