Skrivelsen som den samlade transportbranschen skickat till Näringsdepartementet har gett resultat.

Igår gav regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategi som ska se till att myndighetens verksamhet tar hänsyn till näringslivets villkor. Transportstyrelsen ska också medverka till en positiv näringslivsutveckling. Strategin ska tas fram efter samråd med berörda branscher.
Sveriges Redareförening, Svenska Flygbranschen, Tågoperatörerna och Skärgårdsredarna skrev tillsammans med Sveriges Åkeriföretag till Näringsdepartementet om bristen på förståelse för näringslivsfrågorna hos Transportstyrelsen, eftersom alla upplevt brister i kontakten med myndigheten.
Regeringen frågade efter en gemensam röst från transportnäringen, och fick den. I brevet pekade branschen på problemet att Transportstyrelsen inte har i sitt uppdrag att se till transportnäringens behov, något som nu ska ändras