Sjöbefälsföreningen har tackat nej till medlarnas bud, sagt upp kollektivavtalet för skärgårdstrafik och förbereder nu konfliktåtgärder som återigen riskerar att lamslå skärgårdstrafiken.

Almega har sedan december förhandlat om ett nytt kollektivavtal med Sjöbefälsföreningen. Under senare tid har förhandlingarna förts under ledning av medlare som parterna kallade in.
Sjöbefälsföreningen har avvisat medlarnas bud om nytt kollektivavtal och sagt upp det befintliga avtalet. Vilket gör att strejk återigen hotar skärgårdstrafiken.
– Det är beklagligt att sjöbefälen börjar skramla med strejkvapnet. I slutändan kommer det att drabba de boende i skärgården som drabbades av strejk så sent som i höstas, säger Stefan Koskinen som är förbundsdirektör på Almega Tjänsteföretagen.
Konflikten rör frågan om hur lönen ska sättas. Parterna har sedan 2012 träffats i olika arbetsgrupper för att hitta ett system för hur individuell lönesättning ska ersätta de gammalmodiga tarifferna som inte tar någon hänsyn till den enskilda arbetsinsatsen.
Men när parterna i december satte sig för föra frågan i hamn så girade Sjöbefälsföreningen plötsligt 180 grader. Därefter har Sjöbefälen enligt Almega bara låtsats förhandla och istället försökt få tiden att gå för att kunna komma med ett strejkvarsel lagom till våren då trafiken blir allt mer intensiv.
– Arbetsinsatsen bland befälen är viktig. T. ex när man på vintern kör och det är is kan det skilja flera tusen i bränslekostnader mellan hur olika befäl manövrerar fartygen. Därför är det viktigt att komma i land med individuell lönesättning för den här välutbildade yrkesgruppen, säger Stefan Koskinen.