Skärgårdsuppropet uppmanar Göteborgs Kommunstyrelse att fatta beslut för en offentlig hearing om tillståndsgivningen av stora försvarsövningar i Göteborgs södra skärgård. Vid sitt senaste möte den 5e februari, fattade Göteborgs kommunstyrelse beslut om att bordlägga majoritetens förslag om en offentlig hearing kring beslutsprocessen för ”Göteborgs Skärgårdsskjutfält”.Tillståndet för mycket omfattande försvarsövningar i Göteborgs södra skärgård fattades av Miljöprövningsdelegationen i december 2010. Det har överklagats, behandlats av Mark- & Miljödomstolen och bereds nu av Miljödepartementet inför ett regeringsbeslut. Beslutsprocessen rymmer enligt Skärgårdsuppropet en lång rad tveksamheter som påpekats i överklaganden från enskilda,organisationer och Göteborgs Kommun.Skärgårdsuppropet välkomnar en offentlig hearing där Göteborgs kommun, Försvaret, Havs- & Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, boende, Skärgårdsuppropet och andra intressen kan delta.För mer information besök www.skargardsuppropet.se