Styrelsen för Sveriges Redareförening har utsett Pia Berglund att efterträda Christer Schoug som ny VD för Redareföreningen från och med 1 februari 2014.
Pia Berglund är jurist och kommer närmast från Transportstyrelsen. Pia har sedan 1999 haft en rad befattningar inom Sjöfartsverket och Transportstyrelsen bland annat som chef på olika nivåer.  Pia Berglund har lång erfarenhet av internationella sjöfartsfrågor genom sin roll som delegationsledare för Sverige vid International Maritime Organization (IMO) samt genom att företräda Sverige inom ramen för HELCOM samt bistå regeringen i sitt EU-arbete. Pia har även under några år varit verksam som expert på luftföroreningsfrågor vid Maritime Safety Agency (EMSA) i Portugal.
 – Vi är mycket glada att Pia tackat ja till rollen som VD, säger Anders Boman, ordförande, Sveriges Redareförening. Pias kompetens och erfarenheter tillsammans med hennes genuina intresse för sjöfart utgör en bra grund för uppdraget att skapa förutsättningar för svensk rederinäring att växa.