Säkerheten inom den svenska sjöfarten är god, med endast ett fåtal omkomna inom yrkessjöfarten och ett minskat antal omkomna inom fritidsbåtssektorn. Inom yrkessjöfarten bedöms utvecklingen delvis bero på att antalet svenskflaggade fartyg har minskat över tid. Samtidigt visar internationell statistik att sjöfarten i allmänhet blir allt säkrare, bland annat beroende på förbättrad teknik, exempelvis elektroniska navigations- och informationssystem (ECDIS) och transpondersystemet AIS. Publikationen finns att ladda ner från Transportstyrelsens hemsida under publikationer.