Trafiknämnden i Stockholms läns landsting kan inte enas om upphandlingen av skärgårdstrafiken – därmed finns inget avtal om skärgårdstrafiken efter april 2014.
Under mötet i trafiknämnden i Stockholms läns landsting den 23 september skulle beslut om tilldelning av den sjöburna trafiken i Stockholms skärgård ha tagits, men ärendet plockades helt enkelt bort från agendan.
Oppositionen (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) samt Folkpartiet och Centerpartiet har i varierande grad riktat skarp kritik mot hanteringen av upphandlingen.
– Folkpartiet har kontinuerligt kritiserat upphandlingen av sjötrafik i skärgården. I dag lyftes ärendena om skärgårdstrafiken bort från trafiknämndens dagordning. Det innebär förhoppningsvis att upphandlingen stoppas, tiden löper ut i månadsskiftet, säger Birgitta Rydberg, landstingsråd för Folkpartiet.