Efter godkännande av trafiknämnden har Waxholmsbolaget tilldelat Strömma/Serco kontrakt för hamntrafiken/Djurgårdsfärjorna Djurgårdsfärjorna står för mer än hälften av alla resor med Waxholmsbolaget. Avtalet med Strömma/Serco omfattar 10 000 gångtimmar per år. Det sträcker sig över åtta år och kontraktsvärdet uppgår till totalt 145 mkr.