Under Almedalsveckan, den 1 – 4 juli anordnade Sjöfartsforum en Maritim Mötesplats i Gotlandsbolagets trädgård.
 12 maritima arrangörer lyfte i 19 seminarier och 4 kvällsaktiviteter fram sjöfarten och den maritima näringen ur olika vinklar och perspektiv.
Responsen var god. Det kom många besökare, många fler än förra året och bredden på de som kommer och lyssnar imponerar. Det är politiker på riksplan, regionalt och kommunalt, företrädare för hela näringen och med intresse för sjötransporter. Skärgårdsredarna var delaktiga på olika sätt.