Hur bygger man en anläggning som kan försörja upp till fyra fartyg samtidigt med ström i olika frekvenser med en kapacitet på fem megawatt? Och utan att spänningen tar slut i resten av stan?
På tre år gick Ystad hamn från beslut till en operativ anläggning som klarar just detta. För vetgiriga och nyfkna beslutsfattare inom hamn och shipping bjuder därför Ystad Hamn Logistik AB den 23 maj till ett internationellt seminarie kring landström för att dela med sig av vunna erfarenheter och sprida många förvärvade insikter, problem och kunskaper som kantat projektet. På plats i Ystad hamn, landets tredje största färjepassagerarhamn, kan seminariedeltagarna därför inte bara studera världens för närvarande största så kallade High Voltage Shore Connection (HVSC) i full drift. I ett intensiv seminarie kan de också möta tekniker, beslutsfattare och konstruktörer från de olika inblandade aktörerna som förklarar hur planering, projektering, konstruktion, tillståndsgivning, inkörning, samordning och allt annat har gått till för att på en rekordkort tid få anläggningen i drift.
Seminariet arrangeras av Ystad Hamn och där möter du projektets aktörer:
huvudentreprenören Processkontroll Elektriska AB samt även Grontmij, Cavotec, ABB och representanter för de berörda rederierna Unity Line och Polferries.
Arrangemanget vänder sig främst till tekniska och ekonomiska beslutsfattare inom hamn, rederi och annan shippingverksamhet men givetvis även till politiker och fackmedia.
Arrangemanget är gratis, men antalet deltagare är begränsat.
Anmälan kan ske senast den 10 maj på Ystad hamns hemsida:
http://fs23.formsite.com/Ystadweb/form6/index.html