Almega Tjänsteföretagen och Sjöbefälsföreningen sa innan påsken ja till medlarnas bud. Dessförinnan hade man gått ut med lockout- respektive strejkhot inför påskhelgen. Parterna har nu tecknat ett ettårigt avtal som gäller från och med den 1 januari 2013 och ska ge en löneökning som är densamma som i industriavtalet. Parterna har också kommit överens om att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att skapa förutsättningar för införande av ett nytt lönesystem. Konflikten gällde hur lönerna ska sättas. Almega vill ha individuell lönesättning och inte det tarifflönesystem som traditionellt använts och som baseras på hur länge man tjänstgjort