Den 3-5 maj kommer Göteborg att se ett marint inslag av sällan skådat slag. I samband med Sjövärnskårens 100-årsjubileum samlas fartyg från Sverige och Danmark på Eriksberg. Den svenska marinen gör en kraftsamling och kommer att ligga till kaj med bland annat tre korvetter, däribland det senaste tillskottet HMS Nyköping, som är ett av världens mest moderna och avancerade stridsfartyg. Utöver korvetterna kommer marinen att ha fler fartyg på plats, inte minst ett av världens vackraste seglande skolfartyg, HMS Gladan. Det kommer sannolikt att bli den största svenska marina närvaron i Göteborg på många år.
Utöver detta kommer det att finnas fartyg – förutom från jubilaren självt så klart- från vår danska motsvarighet, sjöräddningssällskapet, sjöpolisen och kustbevakningen.
Alla fartyg kommer att vara öppna för besök.