Utö Rederi, Blidösundsbolaget och Stockholm Info går samman i ett anbud på driften av Waxholmsbolagets skärgårdstrafik. Det gemensamma bolaget lägger anbud på driften av trafiken i mellanskärgården och på driften av Djurgårdsfärjorna. De norra och södra delarna trafikeras idag av Blidösundsbolaget respektive Utö Rederi som även lägger anbud på fortsatt drift av dessa respektive områden