Arbetsgivarna och facket accepterade den 19 oktober medlarnas bud om nytt kollektivavtal för skärgårdstrafiken. I och med att parterna enats om ett nytt avtal dras både arbetsgivarnas och fackens varsel om konflikt tillbaka.
Det nya avtalet innebär att arbetsgivarna får rätt att kunna deltidsanställa personal vilket tidigare inte var förenligt med avtalet. Vidare innebär avtalet förbättringar gällande provanställningar.
– Med det nya avtalet tar vi ett rimligt första steg i processen att modernisera ett mycket gammalmodigt avtal. Vi ser fram mot framtida konstruktiva förhandlingar för att ytterligare anpassa avtalet till dagens arbetsmarknad säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör för Almega Tjänsteföretagen.
Det nya avtalet löper över 12 månader och innebär lönehöjningar på 2,6 procent vilket är i linje med övriga avtal som träffats på arbetsmarknaden i årets avtalsrörelse.