Medlingsinstitutet har utsett Gunnar Samuelsson och Malte Eriksson att medla mellan Seko och Almega Tjänsteföretagen i tvisten om ett nytt kollektivavtal för skärgårdstrafik. Seko har varslat om övertidsblockad, mertidsblockad, nyanställnings-blockad och förbud mot inhyrning vid samtliga företag och om blockad av samtliga arbetsuppgifter inom avtalsområdet på ett antal fartyg från den 22 oktober. Dessutom varslar Seko om total arbetsnedläggelse vid Styrsö Skärgårdstrafik från den 27 oktober.